Lediga jobb
Lärarguiden.se
Läraren
Förskolan
Specialpedagogik

För lärare inom specialpedagogik – Utges av Lärarförbundet

Chef & ledarskap

Lärarförbundet tidning för skolledare – Utges av Lärarförbundet

 

Lärare fritidshem till Barnarpsskolan

Förvaltning

Utbildningsförvaltningen

Arbetsplats

Barnarpsskolan

Anställningsform

Tillsvidare

Omfattning

100 %

Tillträdesdag

2020-08-03

Sista ansökningsdag

2020-06-10

Referensnr

20-60-0268


Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Välkommen till oss på Barnarpsskolan!
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Barnarp är ett förhållandevis långsmalt samhälle som till den större delen består av villabebyggelse. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2019/2020 närmar sig Barnarpsskolan 400 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Vår personalstyrka på ca 65 engagerade personer värnar om och sprider hjärtlig och välkomnande atmosfär!
På Barnarpsskolan finns tillgång till ett modernt mediatek, IT-pedagoger och under det kommande läsåret går vi in i kompetensutvecklingen IT för bättre lärande. Vårt elevhälsoteam är starkt och arbetar hela tiden för att förstärka och stödja undervisningen så optimalt som möjligt. Vi har en fullstor idrottshall men använder också vår skolskog och den närliggande naturen både för att få kunskaper, men också för fritid och rekreation. Förra läsåret startade vi upp gemensam rörelse i skolan en gång i månaden, detta med lyckat resultat. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla. Alla klasser hos oss börjar skoldagarna med ett startblock och under skoldagen ska alla elever få minst en brain break. Hoppas att du vill vara med oss och forma framtidens medborgare!

Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare i fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Som lärare i fritidshem har du gemensamt med andra lärare i fritidshem huvudansvar för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd. En del av uppdraget på Barnarps skolområde är också att våra sex fritidshemsavdelningar samarbetar och ser sig själva som ett fritidshem. Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I ditt uppdrag arbetar du aktivt för att samarbetet mellan fritidshem och skola ska ge eleven en förstklassig utbildning för att bli väl förberedd i livet, nu och i framtiden. Samarbetet är navet för att båda verksamheterna ska lyfta och fortsätta att utvecklas mot gemensamma mål. Tillsammansmed övriga medarbetare i arbetslaget arbetar du gemensamt för att bidra med olika forum och moment för att skapa en trygg, meningsfull och dynamisk lärandemiljö för eleven hela dagen. Inom Barnarps skolområde har vi för våra fritidslärare avslutat kompetensutveckling gällande läroplanens nya delar kring just fritidshemmet och läsåret 2020/2021 satsar vi på IT för bättre lärande. På fredagskonferenserna deltar du i kollegialt lärande tillsammans med övriga fritidslärare och vidareutvecklar undervisningen för alla elevers utveckling mot målen.

Din kompetens
 Vi söker dig som är behörig lärare inriktning fritidshem eller fritidspedagog med lärarlegitimation. Som lärare i fritidshem är du väl förtrogen med läroplanen, LGR 11. Du ser det som en självklarhet att anpassa den verksamhet som du arbetar i utifrån elevernas olika förutsättningar. Du ser det som din uppgift att finna rätt pedagogik som stimulerar elevers utveckling och lärande samt erbjuda alla elever en meningsfull fritid. Du är en engagerad ledare och bemöter varje elev utifrån dennes behov. Du har lätt för att samarbeta och samverka i ett arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. En del av din tjänst innefattar samverkan med skolan, vilket kan innefatta undervisning under skoltid i olika ämnen, beroende på din behörighet, men även i form av resurs i skolundervisningen. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister 
här.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Vill du veta mer?
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Hans Müntzing, Lärarförbundet 0703-260694
Peter Antevik, Lärarförbundet 0739-687042

 

 

Ansök nu

 

 

Läs mer om arbetsgivaren


Sista ansökningsdag : 10 juni . Arbetsort : Jönköping

Kategorier : Fritidspedagoger Lärare för yngre åldrar


Senaste jobben från Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Lärarbibliotekarie till Dalviksskolan

Tjänsten är en kombinationstjänst, hälften lärarbibliotekarie, hälften lärare inriktning fritidshem!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Lärare i fritidshem till Bymarkens skolområde

Skolområdet präglas av medarbetarnas strävan att bedriva undervisning av mycket god kvalitet, studiero och hög måluppfyllelse!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Förskollärare till Norra mo förskole- och skolområde

Är du en person som har ett positivt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga och alltid sätter barnen i fokus?
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Lärare fritidshem till Barnarpsskolan

Hoppas att du vill vara med oss och forma framtidens medborgare!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Förskolläraret till Munksjöstadens förskola

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Lärare fritidshem till Egnahemsskolan, Hakarps so

Vi har de senaste åren förändrat och förbättrat fritidslärarnas möjligheter att bedriva bästa möjliga fritidshemsverksamhet!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Alla jobb hos Jönköpings kommun

Liknande jobb Lärare fritidshem till Barnarpsskolan

Jönköpings kommun

Lärare fritidshem till Barnarpsskolan

Hoppas att du vill vara med oss och forma framtidens medborgare!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Säters kommun

Fritidspedagog/lärare mot tidigare år inriktning fritidshem

Stora Skedvi grundskola ligger i Stora Skedvi kyrkby och är en nyrenoverad och till viss del nybyggd skola och förskola.
Säters kommun, Säter,

Läs mer !
Linköpings kommun

Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna

Vi hoppas att du känner att du vill vara en del av vår verksamhet och bidra till att utveckla våra skolor och vårt fritidshem!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !
Jönköpings kommun

Lärare fritidshem till Egnahemsskolan, Hakarps so

Vi har de senaste åren förändrat och förbättrat fritidslärarnas möjligheter att bedriva bästa möjliga fritidshemsverksamhet!
Jönköpings kommun, Jönköping,

Läs mer !
Vänersborgs kommun

Lärare i fritidshem med behörighet i musik

Du är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog med behörighet i ämnet musik och har stor förmåga att utveckla tillitsfulla...
Vänersborgs kommun, Vänersborg,

Läs mer !
Knivsta kommun

Lärare Fritidshem Lagga skola

Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i fritidshem samt teoretiska och/eller estetiska ämnen.
Knivsta kommun, Knivsta,

Läs mer !
Linköpings kommun

Lärare i fritidshem till Hagbyskolan

Våra ledord trygghet, ansvar och respekt genomsyrar den dagliga verksamheten och vår arbetsmiljö kännetecknas av glädje och humor!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !
Linköpings kommun

Förstelärare i fritidshem till Nykils skola

NUR-skolorna består av de tre skolorna Nykil, Ulrika och Rappestad som ingår i Norra skolområdet!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !
Karlskrona kommun

Lärare fritidshem med idrott och/eller musik till Holmsjöskola

Trygghet, Glädje, Gemenskap, Hänsyn och Ansvar utgör riktlinjerna för oss i vårt arbete!
Karlskrona kommun, Karlskrona,

Läs mer !
Linköpings kommun

Lärare i fritidshem till Kvinnebyskolan

Skolan omges av en fin utemiljö med oändliga möjligheter!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !